Wulp

Kenmerken van een wulp

De Wulp is de grootste steltloper van west europa, hij is 50 tot 60 cm lang,en 450 tot 1500 gram zwaar. Een wulp heeft een 9 tot 15 cm lange, kromme naar beneden gebogen snavel. Het verenkleed van een wulp is licht van kleur met donkerbruine verticale strepen over het gehele lichaam. In tegenstelling tot de regenwulp (deze lijkt veel op de wulp) heeft de wulp een vrij egale kop; de donkere oogstreep ontbreekt. In de vlucht is de witte stuit en onderrug goed zichtbaar. Hij is onmiskenbaar, verwarring is alleen mogelijk met de regenwulp die 10 cm kleiner is met een snavel van 6 tot 9 cm. De wulp heeft weinig tekening op de kop, alleen een vage lichte oogstreep. De regenwulp heeft een donkere oogstreep en een kruinstreep. Het geluid van de wulp is zeer kenmerkend en wie het eenmaal kent zal het niet snel vergeten. Het is een mysterieus aanzwellend geluid, dat vooral in de ochtend- en avondstilte bijzonder ver kan dragen.

Wulp

Leefwijze van een wulp

Het voedsel van een wulp bestaat uit regenwormenkreeftachtigenschelpdieren en andere ongewervelde bodembewoners. Hebben ze een krab gevangen, dan schudden ze net zo lang met de poten, totdat deze afbreken, waarna de romp in zijn geheel wordt doorgeslikt. Door de gevoelige punt van de lange snavel kan de wulp tot dieper in de bodem foerageren dan de andere steltlopers.

Voortplanting van de wulp

Een mannetje wulp verdedigt zijn territorium en maakt zijn aanwezigheid aan een eventuele partner kenbaar door in de vlucht te zingen. Hij vliegt laag over de grond, stijgt dan verticaal op en blijft even staan, alvorens met uitgespreide vleugels naar de grond te zweven, terwijl hij voortdurend zijn jodelende zang laat horen.

Het nest is een met gras bekleed kuiltje in lage begroeiing, zoals heide, en wordt gevonden in open venen, weide of op open plekken in een bos.

Het vrouwtje legt per seizoen één legsel van 4 eieren, dat door beide ouders wordt bebroed. Tijdens de broedperiode zijn ze erg territoriaal ingesteld en onderling agressief, maar na de broedtijd vormen ze groepen.

Wulp

De jongen kunnen al kort na het uitkomen het nest verlaten en als ze niet met de ouders voedsel zoeken, kruipen ze weg om zich te verbergen. De volwassen wulpen verdedigen hun kroost heftig en vallen kiekendieven en kraaien aan, of lokken vijanden weg door net te doen alsof ze gewond zijn.

Bron voor de teksten is Wikipedia, foto’s Copyright@pevank.com december 2019

Meer steltlopers Klik hier