Witbuikrotgans

Kenmerken van een witbuikrotgans

De rotgans is een kleine gans, ongeveer 60 centimeter lang met een korte, stompe bek. De onderkant van de staart is puur wit en de bovenkant is zwart en erg kort (het kortst van alle ganzen).Hij heeft ook een witte plek in de hals (zijn meest opvallende kenmerk).

Verspreiding en ondersoorten

Er worden drie ondersoorten onderscheiden met onderling verschillende broedgebieden:

  • B. b. bernicla (rotganzen met een donkere buik)
  • B. b. hrota (rotganzen met een bleke buik)
  • B. b. nigricans (zwart en grijze rotganzen)

B. b. bernicla broedt in het noordwesten van Europees Rusland en West-Siberië en overwintert in West-Europa, waarbij de ene helft in Engeland neerstrijkt en de andere helft in het gebied tussen het noorden van Duitsland en het westen van Frankrijk.

B. b. hrota (de witbuikrotgans) broedt in Noordoost-Canada, Groenland en Spitsbergen en overwintert in Denemarken, Noordoost-Engeland, Ierland, Frankrijk (Manche) en de Atlantische kust van de Verenigde Staten.

B. b. nigricans (de zwarte rotgans) broedt in Noordoost-Siberië, Alaska en Noordwest-Canada en overwintert in Japan, Korea, en aan de westkust van de Verenigde Staten.

Status

De rotgans heeft een enorm groot verspreidingsgebied en daardoor is de kwetsbaarheid voor uitsterven gering. De grootte van de populatie wordt geschat op 560.000 individuen. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat de soort in aantal achteruit gaat. Om deze redenen staat de rotgans als niet bedreigd op de Rode Lijst van de IUCN.[1]

In gevangenschap

De rotgans wordt met enige regelmaat gehouden en gekweekt in gevangenschap. Vooral de zwarte rotgans plant zich succesvol voort bij kwekers en in dierentuinen.