Verspreiding en leefgebied 

De vlinder heeft een voorkeur voor droge schrale graslanden in de buurt van bossen en is wijdverbreid in AziëNoord-Afrika en Centraal- en Oost-Europa. De vliegtijd is van mei tot en met september.

Status in Nederland 

De veldparelmoervlinder staat in de Nederlandse Rode lijst dagvlinders vermeld als ernstig bedreigd.

Waardplanten 

De waardplanten behoren tot de familie Plantaginaceae (weegbree).

Bron Wikipedia