Kenmerken van een tuinfluiter 

Het verenkleed van deze 14 cm grote vogel bestaat uit een bruine bovenzijde en een licht geelbruine onderzijde. Verder heeft de vogel een ronde kop met een korte bruine snavel en grijsbruine poten.

Leefwijze 

Het voedsel bestaat uit insecten en bessen.

Voortplanting 

Het legsel bestaat meestal uit vier of vijf langwerpige, vuilwitte tot lichtbruine eieren met grijze ondervlekken en bruine vlekjes. Ze hebben een glanzend oppervlak.

Verspreiding en leefgebied 

Tuinfluiters komen tijdens het broedseizoen in grote delen van Noord- en Midden-Europa voor, waaronder in Nederland en België. Over het algemeen kan men ze in die landen waarnemen vanaf mei.

De soort telt 2 ondersoorten:

  • S. b. borin: westelijk, centraal en noordelijk Europa.
  • S. b. woodwardi: van Polen en Oekraïne tot centraal Siberië.

Hij leeft in loofbossen met veel ondergroei, grote tuinen en parken met lage struiken.

Bron: Wikipedia

Meer zangvogels : Klik hier