Sneeuwgors

Kenmerken van een sneeuwgors

Het mannetje van een sneeuwgors heeft een sneeuwwitte kop en onderzijde, alsook grote vleugelvlekken en is in het zomerkleed markanter gekleed dan het vrouwtje. De lichaamslengte bedraagt 16 cm.

Leefwijze van een sneeuwgors

Het voedsel van een sneeuwgors bestaat uit zaden en insecten.

sneeuwgors man

Voortplanting 

Het legsel bestaat uit vier tot zes eieren.

Verspreiding en leefgebied 

Zijn normale habitat is het palearctisch en het nearctisch gebied. Hij heeft een voorkeur voor de rotsachtige en schaars begroeide toendra’s langs de Noordelijke IJszee, Noord-Amerika, Scandinavië en de bergen van Schotland. Ze broeden in de korte zomerperiode in het poolgebied slechts eenmaal.

De soort telt vier ondersoorten:

Tijdens de wintermaanden kan de Sneeuwgors langs de Nederlandse en Belgische kusten gezien worden. De vaste overwinteringsgebieden zijn echter de steppen van Oost-Europa en Noord-Amerika.

Bron Wikipedia

Meer zangvogels Klik hier

Bekijk filmpje op Youtube en meld je meteen aan.