Ringsnaveleend

De ringsnaveleend is een in Nederland zeer zeldzame dwaalgast. Hij is veelal in de buurt van kuifeenden, deze lijken veel op elkaar.

Meer watervogels Klik hier