Kenmerken

Het verenkleed van deze 12,5 cm lange trekvogel heeft een grijsbruine bovenzijde met donkerbruine vlekken en strepen. De poten zijn bruin, de keel en kin zijn wit. De onderzijde, de flanken en de stuit zijn geelbruin. De wenkbrauwstreep is lichtgeel tot wit.

Leefwijze

Het voedsel bestaat uit insecten, larven en eieren.

Voortplanting

Territoriumgedrag

Mannelijke rietzangers bezetten na aankomst in het broedgebied een territorium. Hierbij geldt dat vroeg aangekomen individuen de kwalitatief betere territoria. Territoriale mannetjes vestigen de aandacht op zich door zang en baltsvluchten.

De vrouwtjes kiezen een partner op basis van verschillende afwegingen, daaronder zangrepertoire, baltsgedrag en de kwaliteit van het territorium. Zodra een vrouwtje zich aan een mannetje heeft gebonden, wordt deze door het mannetje gevolgd totdat zij een compleet legsel heeft. Een deel van de mannen vestigt vervolgens een nieuw territorium om opnieuw een vrouwtje aan zich te binden. Het nieuwe territorium wordt veelal niet ver van het oorspronkelijke gevestigd. De mannen houden daarbij het broedverloop in het 1e territorium in de gaten, en helpen bij het voeren van de jongen zodra de eieren zijn uitkomen.

Legsel

Het legsel bestaat uit vijf tot zes witte tot grijsgroene eieren met bruine vlekjes.

Verspreiding en leefgebied

Rietzangers komen tijdens het broedseizoen in vrijwel geheel Europa voor, met uitzondering van Ierland, Noord-Frankrijk en Scandinavië.

Het habitat bestaat uit rietvelden en -landen met moerasplanten, soms ook in struikgewas.

Bron Wikipedia