Huismus

De mussen (Passeridae) zijn een familie in de orde der zangvogels. De familie telt 49 soorten. De bekendste soort is ongetwijfeld de huismus. Er is echter nog een aantal soorten mussen dat in Europa voorkomt.

Foto: Nikon P900 29-4-2018 Schotland, Nikon P1000 mei 2019 Vaassen

Beschrijving

Kenmerken

Mussen zijn bruinachtige vogels met een vrij dikke snavel, een aanpassing aan het eten van zaden. Dit is ook het geval bij enige gorzen. De verschillende soorten mussen hebben duidelijke kenmerken, waardoor ze goed van elkaar zijn te onderscheiden.

Taxonomie

De mussen behoren tot de superfamilie Passeroidea. Dit is een grote groep onderling zeer verschillende families, waartoe veel andere zaadetende vogelsoorten behoren, zoals de vinken en gorzen, maar ook insecteneters zoals de heggenmus en de piepers en kwikstaarten. Anders dan hun naam doet vermoeden zijn mussen daarom geen nauwe verwanten van de heggenmus. Tot de familie behoren ook een aantal soorten die wevervogels worden genoemd. De familie wevervogels is ook nauw verwant aan de Passeridae. Mussen zijn echter niet verwant met de grasmus, die tot de superfamilie Sylvioidea hoort.