Grote zilverreiger (Ardea alba) -1- Bekijk hier de gedetailleerde informatie

De grote zilverreiger (Ardea alba) is een witte vogel uit de familie der reigers. Voorheen stond de vogel ook bekend als Egretta alba (Linnaeus, 1758) of Casmerodius albus.

Foto: 22 november 2017. Vlaardingen Vogelkijkhut Nikon: P900, oktober 2020 Aalkeet buitenpolder, Maart 2021 Aalkeet buitenpolder

Bekijk hier het filmpje

En nog een filmpje

Beschrijving

Grote zilverreiger

Kenmerken van de grote zilverreiger.

Met zijn lengte van 85 – 100 cm is de grote zilverreiger even groot als de blauwe reiger. De spanwijdte is 1,45 tot 1,70 m, zijn gewicht 1 tot 1,5 kg. Hij is wit van kleur en valt daarom nogal op.

Broeden

De grote zilverreiger nestelt in bomen, vaak in kolonies met andere in kolonies broedende watervogels.

Voedsel

Hij leeft van visamfibieën, kleine zoogdieren en soms ook reptielen en vogels. Hij foerageert meestal in ondiep water, maar ook op het land. Zijn jachttechniek is eenvoudig: langdurig roerloos staan tot een prooidier in de buurt komt, of heel rustig wadend zijn prooi achtervolgen. Eenmaal dichtbij, spiest (“rijgt”) hij zijn prooi aan zijn dolkvormige snavel.