Kenmerken 

De vlinder is herkenbaar aan de witte, kommavormige vlekken aan de onderkant van de vleugels.

Leefwijze 

De vlinder drinkt nectar uit de bloemen van distels. De eitjes worden in het najaar gelegd op schapengras en buntgras uit de grassenfamilie Graminae. De rupsen leven op kalkminnende planten.

Vliegtijd 

De vliegtijd is van juni tot en met september, in één generatie.

Verspreiding en leefgebied 

De kommavlinder komt voor in grote delen van Europa, noordelijk AfrikaAzië en Noord-Amerika. De vlinder geeft de voorkeur aan open bossen met struikgewas en schrale graslanden en heiden, waar de soort in grote aantallen kan voorkomen en vliegt van zeeniveau to 2300 meter in berggebied.

Status 

De kommavlinder staat op de Nederlandse rode lijst als kwetsbaar.

Bron Wikipedia