Kleine plevier

Kenmerken van een kleine plevier

De kleine plevier is een, zoals de naam al zegt,  kleine steltloper van 14-15cm. Deze plevier heeft een ronde kop, een korte donkere snavel en vrij korte, slanke, vleeskleurige poten. De kleine plevier is in ons land een vrij schaarse broedvogel, wegtrekkend. T zien tussen april – augustus.

Leefwijze van een kleine plevier

Bestand:Foeragerende kleine plevier-4961711.webm

Foeragerende kleine plevier

Het voedsel bestaat uit wormpjes, slakjes, spinnen, insecten en zaden.

Voortplanting 

Het legsel bestaat uit drie tot vijf zandkleurige, gevlekte eieren.

Habitat

’s Zomers zijn kleine plevieren in vrijwel heel Europa te vinden, met uitzondering van het uiterste noorden. Ze zijn vaak te zien bij door de mens verstoorde terreinen zoals bouwterreinen, baggerdepots e.d.

De soort telt 3 ondersoorten.

Bron wikipedia

Meer steltlopers  Klik hier