Kruisingen en parkganzen

Met parkganzen kunnen ook andere ganzensoorten dan de genoemde ganzen en kruisingen tussen andere ganzensoorten, bedoeld worden. In Nederland en België worden de laatste decennia steeds vaker kruisingen tussen traditionele huisganzen en andere ganzensoorten waargenomen.[5]

Anserini x

Door sommige vogelaars worden de kruisingen die geen duidelijke kenmerken van grauwe of zwaanganzen meer hebben, of die kenmerken van meer dan twee ganzensoorten lijken te hebben, ook wel als Anserini x aangeduid. Waarschijnlijk gaat het in zulke gevallen om kruisingen tussen ganzensoorten die als sierwatervogels in parken en vijvers worden gehouden en waarvan gedurende de laatste decennia kleine aantallen uit gevangenschap zijn ontsnapt. Onder deze dieren bevinden zich onder andere kruisingen met tamme roodhalsganzenbrandganzenIndische ganzen en Canadese ganzen. Nadat deze dieren zijn ontsnapt verwilderen ze over het algemeen vrij snel. Maar omdat ze in gevangenschap zijn opgegroeid vertonen ze, door problemen met de inprenting, gedragsafwijkingen. Door deze gedragsafwijkingen, en omdat ze in kleine aantallen ontsnapt zijn, maken ze gemakkelijk een “foute” partnerkeuze waardoor ze gemakkelijk met andere ganzensoorten kruisen.

Bron Wikipedia