Grote gele kwikstaart

Kenmerken

De grote gele kwikstaart heeft een grijze rug en een gele buik. Mannetjes hebben ’s zomers bovendien een zwarte keel. Ze worden ongeveer 18 cm groot.

Grote gele kwikstaart

Verspreiding en leefgebied

De soort telt drie ondersoorten:

In het voorjaar en ’s zomers zijn ze te vinden in de buurt van waterstroompjes, vooral in de bergen en heuvels. De vogel nestelt in holten in de buurt van water. ’s Winters bevinden ze zich bij lager gelegen water en aan de kust.

Voorkomen in Nederland en Belgie

In Nederland en België komt de grote gele kwikstaart het gehele jaar voor.

Meer zangvogeld Klik hier