Koninginnepage

Koninginnepage Verspreiding van de koninginnepage. De habitat van de koninginnepage bestaat uit bloemrijke graslanden. Afgebeeld is een exemplaar uit Frankenhöhe (Duitsland). De koninginnenpage is een Holarctische soort die voorkomt als een zeldzame zwervende soort in...

Kommavlinder

Kenmerken  De vlinder is herkenbaar aan de witte, kommavormige vlekken aan de onderkant van de vleugels. Leefwijze  De vlinder drinkt nectar uit de bloemen van distels. De eitjes worden in het najaar gelegd op schapengras en buntgras uit de grassenfamilie Graminae....

Veldparelmoervlinder

Verspreiding en leefgebied  De vlinder heeft een voorkeur voor droge schrale graslanden in de buurt van bossen en is wijdverbreid in Azië, Noord-Afrika en Centraal- en Oost-Europa. De vliegtijd is van mei tot en met september. Status in Nederland  De...

Boomblauwtje

Kenmerken  De voorvleugellengte van de vlinder bedraagt tussen de 13 en 16 millimeter. De vleugels van mannetjes zijn aan de bovenzijde vrijwel geheel fel lichtblauw met een smalle zwarte rand, terwijl de vrouwtjes een brede zwarte band langs de voorvleugels hebben....