Braamsluiper

Kenmerken van de Braamsluiper

De rugzijde is bruingekleurd met een lichtere zijde. De lichaamslengte bedraagt ​​13,5 cm.Braamsluiper

Zang 

De zang van de braamsluiper begint vaak met een lage, prevelende strofe, gevolgd door een vijf- tot zes snel zang herhalende, ratelende noot, die ver hoorbaar is. Pogingen OM de  vogel  te spotten Worden meestal gedwarsboomd deur are verscholen leefwijze. De braamsluiper zingt alleen als hij stil zit.

Voortplanten

Het tussen dichte begroeiing verstopte nest is een uit verdord gras en worteltjes gemaakt kommetje. Als d e jongen voor het eerst het nest verlaten, geven de ouders blijk van hun luid ’tek-tek-tek’en te geluid. Een legel bestaat uit 4 tot 6 eieren, die worden uitgebroed in een periode van 11 tot 12 dagen. Het broeden wordt door beide ouders gedaan. Het mannetje begint tmet de nestbouw, helpt later het vrouwtje hem.Braamsluiper

Verspreiding 

Braamsluipers Komen tijdens Het broedseizoen in grote Delen van  Europa  for, including available in  Nederland  en  België . De braamsluiper geeft de voorkeur aan gebieden met een hogere groei en mijdt terrein met slechts hier en daar een struik. Hij komt voor aan bosranden, tuinen, parken, maar ook in de bergen boven de bosgrens in de bergdennen.Door in Oost-Afrika, juist ten noorden van de evenaar, te overwinteren, ontkwam de braamsluiper aan het lot dat zo vele grasmussen tijdens de ernstige droogten van 1968-1969 in de Sahara trof.

Braamsluiper

Meer zangvogels klik dan hier