Blauwe ekster

Kenmerken van een blauwe ekster

De blauwe ekster is 34 tot 36 cm lang en weegt 65 tot 76 g. Qua uiterlijk en gedrag lijkt de blauwe ekster op de gewone ekster die echter groter is (40 tot 51 cm lang). De Iberische blauwe ekster is ook kleiner dan de Aziatische blauwe ekster die 36 tot 38 cm lang is en tussen de 76 en 118 g weegt. Verder heeft de Iberische blauwe ekster een kortere snavel, ontbreken op de staat witte stippels, is het blauw op de vleugels en de staart iets helderder. Mannetje en vrouwtje hebben geen verschillende uiterlijke kenmerken.

Verspreiding en leefgebied van de blauwe ekster

Deze soort is endemisch op het Iberisch Schiereiland (Spanje en Portugal). Het leefgebied is laagland tot hoogstens 700 m boven de zeespiegel. De vogel heeft een voorkeur voor steeneikenbos Quercus ilex gemengd met naaldbomen en olijfgaarden met een ondergroei van gras. Eucalyptusbos dat in Spanje veel is ingevoerd, wordt vaak gebruikt als gemeenschappelijke slaapplaats.

Blauwe ekster

Taxonomie 

Tot in de 21ste eeuw werd deze soort en de Aziatische blauwe ekster beschouwd als één soort. Soms werd zelfs verondersteld dat de blauwe ekster in de 16e eeuw of 17e eeuw vanuit Azië zou zijn overgebracht. Maar door ornithologen is deze veronderstelling altijd betwijfeld. De blauwe ekster is nu een aparte soort. Deze wijziging is echter nog niet overgenomen door Fauna Europaea of de IUCN.

Status 

De Aziatische blauwe ekster en de blauwe ekster samen hebben een groot verspreidingsgebied en daardoor is de kans op de status kwetsbaar (voor uitsterven) gering. De grootte van de populatie in Europa van C. cooki wordt geschat op 260.000 tot 460.000 broedparen. Dit is 5 tot 24% van de wereldpopulatie. De Iberische blauwe ekster heeft geen aparte vermelding op de Rode Lijst van de IUCN. Beide soorten samen staan als niet bedreigd op de Rode Lijst.

Bron Wikipedia

Meer zangvogels Klik hier